Click here to Chan catering Menu  
 
chankanom menu 1 chankanom menu 2 chankanom menu 3
 
 
 
Click here to Chan catering Menu

   Chancatering
   Wonderful Finger Foods
“เพราะเราอยากเป็นส่วนหนึ่ง
    ของเหตุการณ์สำคัญ ในชีวิตคุณ”

Click here to Chan catering Menu
 
   Web Link
www.lemonquilt.com
กระเป๋างาน Quilt & Applique

 
ราคาขนมสดพอคำ (นับร้อย)


  เงื่อนไขการสั่งขนม ราคา นับร้อย ต้องสั่งขั้นต่ำ 100 ชิ้น ( สามารถเลือกได้ เมนูละ 50 ชิ้น )
  ขนมสดของทางร้านแนะนำรับประทานวันต่อวัน


รายการ ราคา รายการ ราคา
ขนมชั้นพอคำ 6.00 บาท/ชิ้น ตะโก้เม็ดบัว (เหลือง) 6.25 บาท/ชิ้น
ไข่ในรัง 6.75 บาท/ชิ้น ตะโก้ลำไย (ตามฤดูกาล) 7.00 บาท/ชิ้น
โอนีแปะก๊วย 6.75 บาท/ชิ้น ข้าวเหนียวแก้วลูกชุบ 6.75 บาท/ชิ้น
ลูกชุบเชอรี่ 6.50 บาท/ชิ้น ข้าวเหนียวหน้านวล 6.25 บาท/ชิ้น
ลูกชุบหัวใจ/ผลไม้ 6.50 บาท/ชิ้น ข้าวเหนียวหน้าลูกชิด 6.25 บาท/ชิ้น
ลูกชุบดังโงะ (เสียบไม้) 6.50 บาท/ชิ้น ข้าวเหนียวหน้าปลาย่าง 6.25 บาท/ชิ้น
วุ้นลูกชุบ 6.50 บาท/ชิ้น ข้าวเหนียวหน้ากุ้ง 6.25 บาท/ชิ้น
วุ้นเงาะ 6.75 บาท/ชิ้น ข้าวเหนียวสังขยา 6.50 บาท/ชิ้น
วุ้นลำใย 6.75 บาท/ชิ้น ข้าวเหนียวหน้าไข่แมงดา 6.25 บาท/ชิ้น
วุ้นมะพร้าวอ่อน 6.75 บาท/ชิ้น หยกมณี 6.50 บาท/ชิ้น
วุ้นอันดามัน / วุ้นใบเตย / วุ้นหมี 6.00 บาท/ชิ้น ลืมกลืน 6.00 บาท/ชิ้น
วุ้นนมเย็น / วุ้นกาแฟ 6.00 บาท/ชิ้น สอดไส้ 7.00 บาท/ชิ้น
วุ้น ABC / วุ้นหัวใจ 6.00 บาท/ชิ้น คู่ทอง (เม็ด+หยอดเสียบไม้) 6.00 บาท/ชิ้น
วุ้นน้ำมะตูม / วุ้นส้ม / วุ้นมะนาว 6.00 บาท/ชิ้น ขนมชั้นดอกไม้ 10.00 บาท/ชิ้น
วุ้นสตอเบอร์รี่ 6.75 บาท/ชิ้น พายบลูเบอรี่กลีบลำดวน ไม่มีราคานับร้อย
วุ้นไข่แมงดา 6.50 บาท/ชิ้น ทองหยิบ 10.00 บาท/ชิ้น
พุดดิ้งฟรุ๊ตสลัด 6.75 บาท/ชิ้น ทองหยอด 1.75 บาท/ชิ้น
พุดดิ้งสตอเบอรี่นมสด(ตามฤดูกาล) เม็ดขนุน 2.00 บาท/ชิ้น
พุดดิ้งมะม่วงนมสด(ตามฤดูกาล) 7.00 บาท/ชิ้น ฝอยทองแพ 15.00 บาท/ชิ้น
พุดดิ้งส้ม (ส้มจริง) 7.00 บาท/ชิ้น จ่ามงกุฎ 20.00 บาท/ชิ้น
พุดดิ้งลิ้นจี่ 6.75 บาท/ชิ้น ทองเอก 16.00 บาท/ชิ้น
พุดดิ้งสัปปะรด 6.75 บาท/ชิ้น เสน่ห์จันทร์ 16.00 บาท/ชิ้น
พุดดิ้งลำใย 7.00 บาท/ชิ้น อลัวทองเอกกุหลาบ 10.00 บาท/ชิ้น
พุดดิ้งข้าวโพด 7.00 บาท/ชิ้น อลัวกุหลาบนมสด 10.00 บาท/ชิ้น
ตะโก้เผือก (ม่วง) 6.25 บาท/ชิ้น สัมปันนี 9.00 บาท/ชิ้น
ตะโก้แห้ว (เขียว) 6.25 บาท/ชิ้น มะพร้าวแก้ว
ตะโก้มะพร้าวอ่อน (ชมพู) 6.25 บาท/ชิ้น กลีบลำดวนเนยสด 6.00 บาท/ชิ้น
ตะโก้ข้าวโพด (เหลือง) 6.25 บาท/ชิ้น ถ้วยฟู 7.00 บาท/ชิ้น


Update : 28/02/2023
ราคาของว่าง (นับร้อย)

  หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคานับร้อย ต้องซื้อขั้นต่ำ 50 ชิ้น


รายการ ราคา รายการ ราคา
ขนมจีบไทย 9.00 บาท/ชิ้น กระทงทอง ( แฮม/ไก่ ) 12.00 บาท/ชิ้น
สาคู ( มังสวิรัส ) 6.00 บาท/ชิ้น กระทงทอง ( ลาบหมู ) 12.00 บาท/ชิ้น
ข้าวเกรียบปากหม้อ ( มังสวิรัส ) 6.00 บาท/ชิ้น กระทงทอง ( ยำทูน่า ) 12.00 บาท/ชิ้น
ปากหม้อกุ้งคำ 9.00 บาท/ชิ้น แซนด์วิช ( พอคำ ) 12.00 บาท/ชิ้น
ปากหม้อกุ้งตัว ( เสียบไม้ ) 18.00 บาท/ชิ้น เครปแฮมชีสเสียบไม้ ( 1 ชิ้น ) 8.00 บาท/ชิ้น
ปากหม้อกุยช่าย ( พอคำ ) 8.00 บาท/ชิ้น เครปแฮมชีสเสียบไม้ ( 2 ชิ้น ) 16.00 บาท/ชิ้น
ปากหม้อกุยช่าย ( ใหญ่ ) 16.00 บาท/ชิ้น เครปปูอัดชีสเสียบไม้ ( 1 ชิ้น ) 8.00 บาท/ชิ้น
ปากหม้อทูน่า 8.00 บาท/ชิ้น เครปปูอัดชีสเสียบไม้ ( 2 ชิ้น ) 16.00 บาท/ชิ้น
ลาบหมูทอด 18.00 บาท/ชิ้น มินิเบอร์เกอร์ 20.00 บาท/ชิ้น
พายไก่ / เห็ด 20.00 บาท/ชิ้น ทาร์ตเห็ด / ไก่ 20.00 บาท/ชิ้น
ถุงทอง 15.00 บาท/ชิ้น ช่อม่วง 15.00 บาท/ชิ้น
ขนมจีบนก 20.00 บาท/ชิ้น คานาเป้ (แฮมชีส/ปูอัด ไข่กุ้ง) 15.00 บาท/ชิ้นราคาเครื่องดื่ม

  1 แกลลอน รินได้ 30 แก้ว / แก้วละ 8 oz


รายการ 1 แกลลอน ( 6 ลิตร ) 1 ขวด ( 150 cc )
น้ำตะไคร้ 550 บาท 15 บาท
น้ำใบเตย 550 บาท 15 บาท
น้ำวุ้นใบเตย 550 บาท 15 บาท
น้ำลำใย 550 บาท 15 บาท
น้ำมะตูม 550 บาท 15 บาท
น้ำกระเจี๊ยบมะนาว 550 บาท 15 บาท
น้ำเก๊กฮวย 550 บาท 15 บาท
น้ำพันซ์ผลไม้รวม 600 บาท 15 บาท
น้ำพันซ์ลิ้นจี่ 600 บาท 15 บาท
น้ำพันซ์สัปปะรด 600 บาท 15 บาท
น้ำอัญชัญมะนาว 600 บาท  
น้ำชาเขียวเมล่อน 600 บาท  
น้ำชาผลไม้ 600 บาท  
ชาดำเย็น 600 บาท  
ชานมเย็น 650 บาท  
นมเย็น 650 บาท  
โกโก้เย็น 650 บาท  
โอเลี้ยง 600 บาท  
กาแฟเย็น 650 บาท  
ชาเขียวนม 650 บาท  


Update : 28/02/2023 
Copyright © chankanom.com
Site By KooK03

ร้านชั้นขนมหวาน  673-675 ถ.เจริญกรุง แขวงตลาดน้อย(สามแยก) เขตสัมพันธวงศ์(สำเพ็ง) กทม. 10100
เบอร์โทรศัพท์ 088-492-2758 , 086-374-7878    E-Mail :